Ilość znaków = 0

Pozycja kursora w linii = 0

Pozycja kursora ogólnie = 0

Pozycja kursora ogólnie (ze znakami nowej linii) = 0

Linia = 0 / 0