Sprawdzanie w pliku
  wynikowym obecności tagów:

 • _address_1_
 • _address_2_
 • _address_3_
 • _BarCode_(kod)
 • _BarCode_(podpis)
 • _label_
 • _out_id_
 • _namelabel_
 • _container_id_
 • _container_nr_
 • _containerlabel_